Video Of Day

ads

Selayang Pandang

Daftar Nama Gunung dan Bukit di Pulau Belitung Bagian 1


PETABELITUNG.COM - Daftar nama bukit dan gunung berikut ini merujuk pada peta bagian milik Cornelis de Groot. Peta terbitan tahun 1887 itu digambar dalam empat bagian.

Dalam peta, simbol huruf G berartai Gunung (berg) sedangkan huruf B yakni Bukit (heuvel). Penulisan nama dalam daftar ini merujuk pada tata penulisan asli yang tertertulis di peta. 

Simak daftarnya berikut ini :

1. G. Rioeng (Riung)

2. G. Pantjoer (Pancur)

3. G. Raja (Raya)

4. G. Meroeng (Merung)

5. B. Sapoe (Sapu)

6. B. Koemba (Kumba)

7. B. Asam

8. G. Mendameran

9. G. Langsat

10. G. Tampong

11. G. Ningang

12. G. Kabal

13. G. Keboe (Kebu)

14. G. Sekajoe (Sekayu)

15. G. Pramoean (Pramuan)

16. G. Gelempang

17. G. Tebalo

18. B. Asam

19. G. Pitoeng (Pitung)

20. G. Batoe Titi (Batu Titi)

21. G. Genting

22. G. Tikoes (Tikus)

23. B. Teki

24. B. Bridji (Briji)

25. B. Oemboet (Umbut)

26. B. Pandjang (Panjang)

27. B. Batoe Roem (Batu Rum)

28. B. Bejong (Beyong)

29. G. Pebanang

30. G. Lemboengan (Lembungan)

31. G. Kadjang (Kajang)

32. B. Salak

33. B. Kemboeroekan (Kemburukan)

34. B. Melanting

35. B. Batoe Toengal (Batu Tungal)

36. B. Tadjaoe (Tajau)

37. G. Genting

38. G. Batoe Diniding (Batu Dinding)

39. G. Tadjam Laki (Tajam Laki)

40. G. Tadjam Bini (Tajam Bini)

41. G. Kelis

42. G. Oetara (Utara)

43. G. Toengkoes (Tungkus)

44. G. Begandie 

45. B. Tabon

46. B. Kemantoean (Kemantuan)

47. G. Pajong (Payong)

48. G. Tengiling

49. G. Empadi

Gunong Padi, 2013.

50. G. Penigal

51. G. Lingang

52. G. Niboeng (Nibung)

53. B. Tambak

54. B. Pilang

55. B. Tanah Merah

56. G. Banjoe (Banyu)

57. B. Kajoe Batoe (Kayu Batu)

58. B. Kematan Pekir

59. G. Sepang

60. G. Sagantang

61. G. Tjoelim (Culim)

62. G. Pasak

63. G. Segara

64. G. Rawei

65. G. Papa Poejoe (Papa Puyu)

66. G. Brissing

67. B. Singarong

68. G. Toengkoe (Tungku)

69. G. Loa

70. G. Siriboengoe (Siribunge)

71. G. Badaoe (Badau)

72. G. Kepang

73. G. Kabong

74. G. Aoer (Aur)

75. G. Pantjoer (Pancur)

76. G. Bantan 

77. G. Lijang (Liyang)

78. G. Ipil

Penulis: Dony A. Wijaya
Editor : Wahyu Kurniawan
Sumber: petabelitung.com